Fagbrevkurs i kokkefaget

Fleksibelt fagbrevkurs i kokkefaget med videoundervisning

Har du erfaring som kokk, men ikke fagbrev? Ta fagbrevkurset hos oss og bestå fagprøven som kokk!

Kurset går over nett og du har jevnlige nettmøter med lærer og andre kursdeltakere. Vi har laget undervisningsvideoer som dekker all teorien du skal lære, og disse kan du se så mange ganger du vil. Du får tilbakemelding på prøveeksamen, slik at du er best mulig forberedt til eksamen.

Nå har vi en kampanje på kurset, og du kan få det til halv pris!

 • Pris for kurset er: kr 19400,-

Digitalt læringsmateriell kommer i tillegg (kr 1100,-)

Kursplassen innebærer at du får tilgang til følgende:

Her er en oversikt over de ulike nettmøtene og hva de inneholder: 

Bransje, fag og miljø (Vg1)

Dine forventinger og målet for eksempel. Forberedelser

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Bransjer, fag og yrker i restaurantbransjen

 • 2. Regler og merking

 • 3. Service

 • 4. Ergonomi og helse

Bransje, fag og miljø (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 5. Organisasjonene i arbeidslivet

 • 6. Rammebetingelser og konkurranseforhold

Koo og Servitørfaget (Vg2)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Mikrobiologi og hygiene

 • 2. Kvalitet og regelverk

 • 3. Kosthold, ernæring og helse

Kokk og servitørfaget (Vg2)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 4. Etikk og miljø

 • 5. Marked, økonomi og service

 • 6. Menyen, tradisjoner og trender

 • 7. Drikkevarer

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 4. Drikkevarer

(De to siste kapitlene er kombinert i samme powerpoint/video, og du må lese begge kapitlene i forkant av nettmøtet)

Kosthold og Livsstil (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Kostholdet vårt

 • 2. Ernæring og kosthold hos spesielle grupper

 • 3. Tradisjonsmat

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Hygiene

 • 2. Maskiner og utstyr

 • 3. Råstoffkunnskap

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 5. Kvalitet og kostnader

 • 6. Produksjon

Faglig diskusjon, gjennomgang av pensum fra kurset samt relevante spørsmål til deltakerne

Notatteknikker, hvordan forstå eksamensoppgaven og setningsstartere.:

 • Studere: Tankekart og tonotat.

 • Hvordan lese eksamensoppgaven?

 • Vanlige setningsstartere som er nyttige å kunne når du skal skrive oppgave. 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hvordan få til rett ordlyd i eksamensbesvarelsen?

 • Hvilken ordlyd skal vi ha i en eksamensbesvarelse og hvorfor?

 • Lærer tar utgangspunkt i tekster som kursdeltakere har levert inn for å vise hvordan man kan få til ordlyden som er ønskelig.

 • Oppgave til innsending:Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Notatteknikker og disposisjonsteknikker?

 • Studere: Tankekart og tonotat

 • Lage oppgavedisposisjon: 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hva kjennetegner språket vi bruker i en eksamensoppgave og hvordan skiller det seg fra vanlig språk?

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hør hva lærer Svein Magnus har å fortelle om kurset:

Du bør ha jobbet på kjøkken og ha nivå B1 i norsk for å ha utbytte av kurset:

 • Vi anbefaler at du har et skriftlig på B1-nivå, eventuelt A2-nivå med sterk motivasjon for å skrive mye og bli bedre.
 • Vi anbefaler at du har noen års yrkeserfaring fra arbeid som kokk eller kantinemedarbeider. Da får du best utbytte av kurset.

Fagbrev=bestått teorieksamen+5 årspraksis+ bestått praktisk prøve 

Det finnes finansieringsmuligheter

 • Sjekk om de vil støtte med hele eller deler av avgiften.
 • NAV kan fatte vedtak om å dekke kompetansehevende tiltak som fagbrev dersom de ser det hensiktsmessig. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV dersom du er arbeidsledig eller permittert. Foreløpig gjelder ordningen om å kombinere dagpenger med utdanning til 1. juli 2021
 • https://www.nav.no/arbeid/no/student/

Oppdeling av kursavgiften

Dersom du ikke får økonomisk støtte fra noen, kan vi være behjelpelige med å dele opp beløpet slik at du betaler litt hver måned, eller halvparten når kurset begynner og halvparten når det slutter.

Merk at du uansett er forpliktet til å betale hele beløpet.

Veien videre mot fagbrev etter bestått teoretisk eksamen:

For å få fagbrevet som praksiskandidat må 3 kriterier være oppfylt:

Kriterie 1. Bestått teoretisk eksamen. Dette kurset hjelper deg på veien dit. 

Du melder deg selv opp til eksamen på nettet. Det er 3 aktuelle nettsteder:

Kriterie 2: Godkjent 5 års praksis. For å få finne ut om du har nok praksis til å få godkjent 5 års praksis, tar du kontakt med fylkeskommunen. De hjelper deg med å regne ut om du har nok praksis for å få fagbrev som praksiskandidat. https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Kriterie 3: Bestått praktisk prøve. Etter at du har bestått teoretisk eksamen og sikret at du har godkjent 5 års praksis, tar du kontakt med fylkeskommunen og melder deg opp til praktisk prøve på samme måte som du gjorde da du meldte deg opp til teoretisk eksamen.

Når du har oppfylt disse tre kriteriene, får du fagbrevet tilsendt i posten.