Ta fagbrev i renhold som privatist

 

 • Logg deg på kurset hjemmefra!
 • Kurset går mandager fra kl 17-20, oppstart 24. september
 • Kurset er godkjent i Lånekassen
 • Erfaren lærer, han har holdt kurs i mange år, jobber operativt i bransjen og er med i fagbrevnemnda i Oslo - han vet hva du trenger for å bestå eksamen
 • Ingen lekser underveis, kun skrivetrening før eksamen

Påmeldingsskjema finner du nederst på siden.
 Renholdsoperatørfaget

Hvorfor fagbrev? - Fagbrevet bekrefter det du kan

Med fagbrev står du tryggere og har flere muligheter.
Fagbrev viser arbeidsgivere at du har evnen til å lære og utvikle deg. Det kan være avgjørende for å komme videre, selv om målet er å komme videre i en annen bransje.
Med fagbrev kan du avansere i egen bransje, eller du kan studere videre på fagskole.

Høyere lønn med fagbrev?

Med fagbrev lønnes du som fagarbeider i virksomheter med tariffavtale.
Du får kr. 10,- i tillegg per time som fagarbeider.

Med fagbrev er du også kvalifisert til lederjobber, der du kan tjene mellom kr 50 000,- og 150 000,- mer enn som renholder.

Større trygghet i jobben

Men det viktigste er kanskje at kunnskapen gir deg større trygghet, mer stolthet og glede i jobben!

Dette sa renholder Laila Venåsen til Fagbladet etter å ha tatt fagbrevet:
– Fagbrevet gjorde at jeg begynte å se på meg selv på en ny måte.
Det har gitt meg en sikkerhet i alt jeg gjør som renholder.
Jeg vet hva jeg skal gjøre i de fleste situasjoner,
og jeg vet ikke minst hvorfor jeg skal gjøre det på akkurat den måten.
– Dette bidrar til at jeg opplever en helt annen yrkesstolthet som renholdsoperatør enn hva jeg gjorde som ufaglært.

Du kan ta fagbrev som privatist

Som privatist slipper du å ta alle fagene på videregående for å få fagbrev.
Fem års erfaring i faget blir godkjent som realkompetanse.
I tillegg må du bestå en teoretisk og en praktisk prøve.
 
Utfordringen er å forberede seg til den teoretiske eksamenen
- Det kan vi hjelpe deg med!

Innhold på kurset

Kurset er delt inn i tre hovedområder:

Renhold
Om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler

 • valg og bruk av utstyr
 • kjemikalier og metoder
 • helse, miljø og sikkerhet
 • informasjon og dokumentasjon
 • arbeidsrutiner

Planlegging
Om ulike systemer og standarder du trenger å kjenne til når du planlegger, og hvordan du skal ivareta innemiljøet 

 • bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • utvikling av renholdsplaner
 • bruk av digitale verktøy for planlegging
 • vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder
 • risikovurdering og bruk av verneutstyr
 • kvalitetssikring

Bransjelære
Om fagets historie og plass i samfunnet, samt etikk.

Nettkurs

Du kan bo hvor som helst, vårt fagbrevkurs er nettbasert og du logger deg på klasserommet hjemmefra! 
En nettløsning gjør at du kan se og snakke med lærer og klassekamerater. For å delta på kurset må du ha mobiltelefon med kamera, nettbrett eller PC med kamera.

Erfaren lærer

Læreren på kurset har undervist i renholdsoperatørfaget i mange år.
Han jobber selv i bransjen.
Han er også sensor i den praktiske prøven i renholdsoperatørfaget i Oslo.
- så han vet hva du trenger å lære!
Andre kursdeltakere har vært veldig fornøyde, en skriver til læreren: 

"Sensorene sa det var første gang på de siste 3 årene at de ga sånne karakterer til kandidater. Takket være ditt viktige bidrag, kunnskap og kompetanse. Tusen takk til deg!"

En annen skriver:
"Jeg gruet meg til 120 kjedelige timer, men kurset ble alt annet enn kjedelig!"

Ingen lekser

Det er ingen lekser på kurset, alt lærer du ved å logge deg på alle øktene. 
Du må være forberedt på noe skriving når det nærmer seg eksamen.

Teorikurset er første steg mot fagbrevet

Etter endt kurs tar du eksamen som privatist i din region. Fylkeskommunene arrangerer eksamen.
Mens du går på kurset sender du inn papirer som viser din praksis i yrket til fylkeskommunen der du bor.
De vurderer om du har tilstrekkelig kompetanse til å få praksisen godkjent som realkompetanse slik at du kan ta den praktiske prøven. - 5 års variert praksis i yrket er tommelfingerregelen.
For å gå opp til praktisk prøve må du ha bestått teoretisk eksamen og fått godkjent fem års praksis.
Du melder deg opp til praktisk prøve - fylkeskommunen arrangerer også denne.

Litteratur

Disse bøkene er pensum på kurset. Bøkene kjøper du selv.

Else Liv Hagesæther: Renhold fagbrevmoduler

Else Liv Hagesæther: Renhold grunnmoduler

Finansieringsmuligheter:

Studiet er godkjent av Lånekassen.
Stipend fra Norsk Arbeidsmandsforbund (medlem): kr 10 500,-
Stipend fra Fagforbundet: halvparten av kursavgiften inntil kr. 12 000,-
Stipend fra NTL: Ulike muligheter, kontakt NTL for mer info.
Kanskje har arbeidsgiver mulighet til å støtte utdanningen?

Spørsmål? 

Ring kursrådgiverTine Solvang, tlf. 461 270 05 eller skriv epost til tine.solvang@kompetansehusetneo.no.

Meld deg på: