fbpx

Gratis kurs i grunnleggende digital
kompetanse for reiselivet

Kurs i grunnleggende digital kompetanse for reiselivet - 2022

Trenger du mer digital kompetanse?

Vi kan tilby et gratis og fleksibelt kurs i grunnleggende digitale ferdigheter for deg som har jobbet eller jobber i reiselivsnæringen.

Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «lære hele livet» og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge). Kurset er derfor gratis. Målet med kompetanseprogrammet er at ansatte, permitterte og arbeidsledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre endringer, og dermed blir stående i arbeid.

Kurset er bygget opp av 10 moduler. Kurset går live over nett og kan kombineres med jobb så hver modul har minst 2 møtetidspunkt (kveld eller formiddag)  Du bestemmer selv  om du ønsker å ta alle modulene på samme tid, repetere enkelte,  eller velge ut noen etter ditt behov.

Det legges opp til praktisk undervisning slik at det blir enkelt for deg å bruke tilegnet kunnskap i din nåværende- eller fremtidige jobb.

Kurset starter 1.mars , og varer ut til midten av mai.

Kurset er gratis våren 2022

Søknadsfrist: 22.februar 

Kursplassen innebærer :

Her er en oversikt over de ulike nettmøtene og hva de inneholder:

Modul 1:

Grunnleggende opplæring og erfaringsutveksling om hvilke programmer og apper som er praktiske å ha på pc/mobil og nettbrett i jobben.

Modul 2:

Grunnleggende opplæring av ulike nettlesere og bruk av disse.

Modul 3: 

Grunnleggende opplæring i utvalgte epost-lesere og bruk av disse.

Modul 4: 

Grunnleggende opplæring i Facebook, Instagram, Snapchat eller TikTok

Modul 5;

Grunnleggende opplæring i Word.

Modul 6: 

Grunnleggende opplæring i PowerPoint.

Modul 7:

Grunnleggende opplæring i Excel.

Modul 8: 

Grunnleggende opplæring i bilderedigering.

Modul 9:

Hva er kildekritikk og hvordan kan en sjekke nettkildene sine på en god måte?

Modul 10:

Hva er nettvett og hvordan kan vi bruke nettvett på en god måte?

Du vil få tilsendt oversikt over Teamsmøtene litt nærmere oppstart. 

Gjennomføring

Undervisningen er modulbasert og du kan velge mellom minst 2 ulike tidspunkt å ta hver modul på. Undervisningen er nettbasert og vi bruker Teams som undervisningsplattform. Teams blir brukt på samme måte som et tradisjonelt klasserom. Du har kontakt med både lærer og medelever via Teams, til samtaler, diskusjoner, refleksjoner og oppgaveløsning.

Modulene er på fastsatte tidspunkt. Det betyr at du må være pålogget til et gitt tidspunkt for å delta på økta. Det er også viktig at du har tilgang til PC/Mac samtidig som du er på økta, og at det er stille der du er. Mikrofon og kamera er nødvendig utstyr.

Opptakskrav

Åpent for alle som jobber eller har jobbet innenfor reiselivsbransjen. Referanse om arbeidssted må oppgis ved påmelding.

Har du annet morsmål enn norsk må du ha minimum A2-nivå for å delta. Vi vil foreta en kartlegging av språknivå etter at vi mottar din påmelding. 

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig, så vi kan ikke garantere deg plass, men forsøker å få plass til motiverte deltagere!