fbpx

Fagbrevkurs i salgsfaget

Gratis nettbasert bransjekurs i salgsfaget

Har du erfaring innen salg, men ikke fagbrev?

Nå kan du ta fagbrevkurs i salgsfaget helt gratis!

Kurset er finansiert av bransjemidler: Arbeidstilsynet, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner i samarbeid. HK-dir administrerer ordningen.

Kurset går over nett og du har jevnlige nettmøter med lærer og andre kursdeltakere.  

Du får tilbakemelding på prøveeksamen, slik at du er best mulig forberedt til eksamen.

Oppstart, eksamen og pris:

NB! Fagbrevkurs salgsfaget har to oppstarter: 15. november for deg som vil bruke litt lenger tid, og 17. januar januar for deg som vil studere intensivt. Eksamen er i slutten av mai 2022.

Kurset er gratis for alle som har sitt yrke innen salg, enten man er i jobb, er arbeidsledig eller permittert.

Du må ha 4 års arbeidserfaring i salgsfaget for å kvalifisere for gratis kurs. 

Vi anbefaler at du har norskferdigheter tilsvarende B1 når du melder deg på.

Læremidler og eksamensavgift er også gratis.

Fagbrevkurs Salgsfaget

Fagbrevkurs i salgsfaget innebærer at du får tilgang til følgende:

Her er en oversikt over de ulike nettmøtene og hva de inneholder: 

På våre kurs har vi fokus på planlegging og gjennomføring av salg og mersalg til ulike kundegrupper.

Som undertema ligger også følgende temaer:

 • Markedsføringsaktivitet
 • Reklamasjonsbehandling og klagebehandling
 • Dokumentbehandling og pengebehandling
 • salgsvurdering

På våre kurs lærer du hvordan du skal samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester.

Herunder ligger også:

 • Vurdering av lønnsomhet
 • Innkjøp og fastsettelse av pris
 • Regelverk for HMS og internkontroll
 • IKT-systemer

Faglig diskusjon, gjennomgang av pensum fra kurset samt relevante spørsmål til deltakerne

Notatteknikker, hvordan forstå eksamensoppgaven og setningsstartere.:

 • Studere: Tankekart og tonotat.

 • Hvordan lese eksamensoppgaven?

 • Vanlige setningsstartere som er nyttige å kunne når du skal skrive oppgave. 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hvordan få til rett ordlyd i eksamensbesvarelsen?

 • Hvilken ordlyd skal vi ha i en eksamensbesvarelse og hvorfor?

 • Lærer tar utgangspunkt i tekster som kursdeltakere har levert inn for å vise hvordan man kan få til ordlyden som er ønskelig.

 • Oppgave til innsending:Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Notatteknikker og disposisjonsteknikker?

 • Studere: Tankekart og tonotat

 • Lage oppgavedisposisjon: 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hva kjennetegner språket vi bruker i en eksamensoppgave og hvordan skiller det seg fra vanlig språk?

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

For å melde deg på må du ha nivå B1 i norsk og 4 års erfaring innen salgsfaget

 • Vi anbefaler at du har et skriftlig på B1-nivå, eventuelt A2-nivå med sterk motivasjon for å skrive mye og bli bedre.
 • Du må ha 4 års erfaring fra salgsrelatert arbeid for å kunne gå opp til fagprøve

Fagbrev=bestått teorieksamen+5 årspraksis+ bestått praktisk prøve